Zarząd fundacji :

Jan Wojciech Kubań

Prezes Zarządu

Piotr Żak

Członek Zarządu

Paweł Sztąberek

Członek Zarządu

Rada Fundacji :

Jan Michał Małek

Członek Rady

Piotr Andrzejewski

Przewodniczący Rady

Stanisław Michalkiewicz

Członek Rady

Rada Programowa :

Prof. Michał Wojciechowski

Przewodniczący Rady Programowej

Prof. Thomas E. Woods

Honorowy Doradca Fundacji

Dr Eryk Łon

Członek Rady Programowej

Prof. Witold Kwaśnicki

Honorowy Doradca Fundacji

Andrzej Barański

Członek Rady Programowej

Właściciel firmy HERBEWO

Dr Alejandro A. Chafuen

Honorowy Doradca Fundacji