VI Edycja Magister PAFERE – 2017

 

8 kwietnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w VI edycji konkursu Magister PAFERE na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekonomii.  Jury zdecydowało się przyznać główną nagrodę, dwie nagrody równorzędne za miejsca II-III oraz trzy wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym , a także wszystkim, którzy zgłosili swoje prace do konkursu.

Nagrodzeni i wyróżnieni:
Ernest Andrzej Głuszcz (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – „Problematyka moralna w austriackiej szkole ekonomii” 
Magdalena Spendel (Uniwersytet Wrocławski) – „Europejski tygrys gospodarczy – Estonia jako wzorzec  postkomunistycznej transformacji”
Krzysztof Dudzic (Uniwersytet Wrocławski) –„Konkurencyjność gospodarki Szwajcarii na arenie międzynarodowej”.Wyróżnienia:
Paweł Błaszczyk (Uniwersytet Jagielloński) – „Analiza kulturowych aspektów zarządzania w Chinach na podstawie firmy Haier Group”.
Mirosław Karczmarczyk (Uniwersytet Jagielloński) – „Libertariańskie Koncepcje Pierwotnego Zawłaszczenia”
Marcin Tadeusz Surowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – „Zmiany demograficzne jako bariera rozwojowa polskiej gospodarki XXI wieku”

Decyzje podjęło Jury w składzie:
prof.  Witold Kwaśnicki – ekonomista (Uniwersytet Wrocławski) – Przewodniczący Jury
prof.  Michał Wojciechowski – teolog i ekonomista (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski)
prof. Robert Gwiazdowski – ekonomista i prawnik (Centrum im. Adama Smitha)
dr Mikołaj Handschke – ekonomista (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Dariusz Juruś – filozof (Uniwersytet Jagielloński)
Nagrody laureatom wręczył prezes Fundacji PAFERE Pan Jan Kubań, a konkurs podsumowało dwóch obecnych na Gali członków Jury – dr hab. Dariusz Juruś i dr Mikołaj Hanschke. Galę poprowadził koordynator konkursu Konrad Rajca.Gościem specjalnym uroczystej gali byli pan Stefan Oleszczuk – najbardziej wolnościowy burmistrz w historii III RP oraz Pan Sławomir Sikora z Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego. W swoim wystąpieniu Stefan Oleszczuk mówił o praktyce ekonomicznej w samorządach, a także wyjaśnił jak zostać wolnościowym samorządowcem.
Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Własność, wolność, przedsiębiorczość – fundamenty rozwoju i dobrobytu”.
Mogły brać w nim udział prace promujące gospodarkę wolnorynkową i związki między etyką, a gospodarką.
Nagrodą w konkursie jest wydanie zwycięskiej pracy w formie książkowej.
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody finansowe –
I miejsce – 3 tys. zł,
II-III miejsce – 1125 tys. zł.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali zestawy książek ekonomicznych.

 

 

 

V Edycja Magister PAFERE  – 2015

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 15 grudnia 2015 roku w Warszawie.

 

 

IV Edycja Magister  PAFERE – 2014

 

Jury konkursu zdecydowało, że zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu Magister PAFERE na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekonomii, został Rafał Małeska, autor pracy  Systemy gospodarcze świata a poziom życia ludności, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kolejne miejsca zajęli:

Miejsce II: Michał Staszewski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego). Tytuł pracy:  Ocena prawnej regulacji porozumień ograniczających konkurencję

Miejsce III: Andrzej Zwierzyński (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Pieniądz i jego bankowa kreacja w świetle austriackiej szkoły ekonomii 

Wyróżnienia:

– Bartłomiej Borzucki (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). Tytuł pracy: Ekonomia klasyczna dla dzieci
– Małgorzata Wolańska (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego), Problem zrównoważenia finansów publicznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Centrum im. Adama Smitha

Decyzję podjęło jury w składzie:

Prof. Witold Kwaśnicki – ekonomista, Uniwersytet Wrocławski – przewodniczący jury
Prof. Michał Wojciechowski – teolog, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, przewodniczący Rady Programowej PAFERE
Dr Sebastian Musioł – ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Krzysztof Zawitkowski – przedsiębiorca i inwestor z Kalifornii, Przewodniczący Rady Fundacji PAFERE
Andrzej Barański – przedsiębiorca, właściciel firmy Herbewo International

Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym, a także wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie!

 

 

III Edycja Magistra PAFERE – 2012

 

21 kwietnia 2012 roku odbyła się uroczysta gala III edycji Konkursu Magister PAFERE. Uroczystość prowadził koordynator projektu, Konrad Rajca. Obecni byli jurorzy: dr Sebastian Musiołprof. Michał Wojciechowski Andrzej Barański. Pozostali członkowie jury, prof. Witold Kwaśnicki i Krzysztof Zawitkowski, niestety nie mogli przybyć na galę.

Po krótkich komentarzach członków jury przystąpiono do wręczenia nagród laureatom.

I) Tegorocznym zwycięzca okazał się Piotr Zapałowicz za pracę „Porównanie polityki gospodarczej rządów Augusto Pinocheta w Chile i Hugo Chaveza w Wenezueli”. Praca powstała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a jej promotorem był Prof. dr hab. Stanisław Czaja.

II) Drugą nagrodę otrzymał Paweł Kłobukowski za pracę „>>Rockefellerowie<< kontra zatrzymani w czasie”. Praca powstała ma Uniwersytecie Warszawskim a jej promotorem był dr Cezary Trutkowski. III) Trzecie miejsce przypadło Olgierdowi Sroczyńskiemu. Jego praca „Krytyka etatyzmu w myśli Adama Krzyżanowskiego i Ludwiga von Misesa” została napisana na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem Prof. dr hab. Justyny Miklaszewskiej.

Wyróżnienie specjalne otrzymała Anna Balawejder za pracę „Przedsiębiorczość młodych – materialne i niematerialne czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby poniżej 25 roku życia”. Napisana została na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem dr hab., prof. UW Beaty Glinki.

Kolejne wyróżnienia to:

Jarosław Kantorowicz – „Dynamika państwa socjalnego w Wielkiej Brytanii w latach 1790-2008” (SGH, promotor: Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz).
Grzegorz Siemonczyk – „Wpływ nierówności społeczno-ekonomicznych na stopę wzrostu gospodarczego” (SGH, promotor: prof. dr hab. Marek Garbicz).
Natalia Horodecka – „Ogólne kodeksy etyczne jako wyraz międzynarodowych standardów postępowania w sferze działalności gospodarczej” (Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotor: Prof. dr hab. Andrzej Noras).

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne (za I miejsce 3 tys. zł), a także dofinansowanie od Fundacji PAFERE na wyjazd do Stanów Zjednoczonych na wielką konferencję organizowaną przez Instytut Actona. Ponadto zwycięzca pierwszego miejsca wyróżniony zostanie wydaniem w formie książki jego pracy magisterskiej.

Poniżej zamieszczamy do pobrania (PDF) wszystkie wyróżnione prace, z wyjątkiem pracy zwycięskiej, gdyż ona już niedługo ukaże się w formie książki.

Paweł Kłobukowski – Rockefellerowie kontra zatrzymani w czasie”

Olgierd Sroczyński –„Krytyka etatyzmu w myśli Adama Krzyżanowskiego i Ludwiga von Misesa”

Anna Balawejder
 – „Przedsiębiorczość młodych – materialne i niematerialne czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby poniżej 25 roku życia”

Jarosław Kantorowicz – „Dynamika państwa socjalnego w Wielkiej Brytanii w latach 1790-2008”

Grzegorz Siemonczyk
 – „Wpływ nierówności społeczno-ekonomicznych na stopę wzrostu gospodarczego”

Natalia Horodecka
 – „Ogólne kodeksy etyczne jako wyraz międzynarodowych standardów postępowania w sferze działalności gospodarczej”.

Laureatom, jurorom oraz wszystkim, którzy pracowali przy organizacji tegorocznej uroczystości składamy serdeczne podziękowania. I już dziś zapraszamy na kolejną edycję Magistra PAFERE!

PSz

Zobacz więcej informacji na temat laureatów i ich prac…
pobierz plik(PDF)

 

 

 

  II Edycja Magister PAFERE – 2010

 

Przedstawiamy Państwu prace, które nagrodzone zostały w II edycji konkursu Magister PAFERE na najlepsze prace magisterskie w dziedzinie ekonomii. Uroczysta gala wręczenia nagród miała miejsce 27 lutego 2010 roku w Warszawie. Życzymy przyjemnej lektury (wszystkie prace zapisane są w formacie PDF).

 

 

I Edycja Magister PAFERE – 2008

 

Dobiegł końca organizowany przez fundację PAFERE konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ekonomii. Napłynęło do nas wiele bardzo interesujących prac o bardzo różnorodnej tematyce. Wybór tych najlepszych okazał się więc bardzo trudny.  Jury nagrodziło trzy najlepsze prace, ale z uwagi  na wysoki poziom konkursu, zamiast dwóch prac organizatorzy konkursu, za zgodą jury konkursu, zdecydowało się wyróżnić aż cztery nadesłane na konkurs prace.

Oto nagrodzone prace:

I miejsce – Jacek Kacperski (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł pracy:  Szkoła austriacka wobec socjalizmu, interwencjonizmu i współczesnych problemów wolnego rynku  (Praca będzie wkrótce dostępna w formie książki i będzie możliwość jej zakupienia za pośrednictwem Fundacji)

II miejsce   –  Krzysztof Nędzyński (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł pracy:  Filozofia polityczna Judy Wanniskiego  (pobierz pdf. 442 KB)

III miejsce – Jarosław Cholewiński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł pracy:  Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego  (pobierz pdf. 1,25 MB)

Wyróżnienia otrzymali:
Tomasz Wyszyński (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł pracy: Monetarne podstawy amerykańskiej hegemonii w kontekście wojny w Iraku   (pobierz pdf. 425 KB)

Ilona Zalewska (Politechnika Radomska)
Tytuł pracy: Wpływ ubezpieczeń zdrowotnych na zakres opieki medycznej  (pobierz pdf. 1,50 MB)

Irena Wójcikowska (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł pracy: Wpływ teorii społeczno- ekonomicznych Miltona Friedmana na sytuacje gospodarczą USA za prezydentury Ronalda Reagana  (pobierz pdf. 650 KB)

Krzysztof Czempas (Akadamia Ekonomiczna w Katowicach)
Tytuł pracy: Nieracjonalność inwestorów jako podstawowa kategoria finansów behawioralnych